INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWAGO

Bezpieczeństwo         Budynek    Systemy    Instalacje    Projekty    Analizy   

WITAMY SERDECZNIE!

Zarówno w Polsce jak i innych krajach, śledztwa i statystyki pokazują, że największym zagrożeniem dla ewakuujących się ludzi z budynków jest dym i toksyczne produkty spalania powstające podczas pożarów. Najczęstszą przyczyną śmierci osób, które zginały podczas pożarów jest zatrucie się toksycznymi produktami spalania. Konsekwencją przeprowadzonych analiz statystycznych są zmiany w obowiązujących przepisach i uregulowaniach prawnych dotyczących projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi instalacji. W ostatnich kilku latach, przepisy techniczno-budowlane wymusiły konieczność projektowania, stosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających i ograniczających zagrożenia związane z dymem i gazami pożarowymi.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, każdy obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa pożarowego.

O stanie bezpieczeństwa ewakuujących się ludzi decydują następujące czynniki: temperatura w pomieszczeniach, geometria i szybkość rozprzestrzeniania się płomieni, własności fizykochemiczne, stężenie, toksyczność produktów spalania i dymu, zasięg widzialności (stopień zadymienia), korozyjność produktów spalania itp.

SYMULACJE CFD

Jednym z narzędzi umożliwiających analizę stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku są programy komputerowe CFD (Computational Fluid Dynamics). Symulacje pozwalają na szybką, bezkontaktową i efektywną diagnostykę stanu bezpieczeństawa pożarowego. Zastosowane oprogramowania CFD umożliwia syntetyczną analizę zagadnień związanych z przepływem dymu, pozwala uzyskać niezbędne informację o przepływie mieszanin płynów (rozkład pola temperatur i prędkosci, pole ciśnienia), ruchu ciepła (pole temperatury) i masy. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z naszym biurem MTTR ENERGY.